Farewell lecture: Prof. E.J.J. van Zoelen

Farewell lecture: Prof. E.J.J. van Zoelen

Date:
18 November 2016 15:00 hrs. - 16:00 hrs.
Location:
Aula, Comeniuslaan 2, Nijmegen
Title:
Celbiologie: een bewuste keuze?
18-11-2016 15:00:0018-11-2016 16:00:00Europe/AmsterdamCelbiologie: een bewuste keuze? Aula, Comeniuslaan 2, NijmegenRimlsrimls@radboudumc.nl

Remarks / more information:

Beschrijving
Nieuwe medicijnen tegen kanker en hoe ze werken
De miljarden cellen in ons lichaam moeten onderling goed met elkaar communiceren om ervoor te zorgen dat wij als organisme kunnen functioneren. Zo mogen zij zich alleen maar vermeerderen als zij daarvoor het commando krijgen van groeistimulerende eiwithormonen. Door mutaties in het DNA kunnen cellen zich echter ongecontroleerd vermeerderen, wat kan leiden tot het ontstaan van kanker.

In de laatste 25 jaar is er veel onderzoek gedaan naar deze groeistimulerende eiwithormonen, hun werkingsmechanisme en het effect van mutaties in hun signaalprocessen. Dit heeft recent geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe generatie van medicijnen tegen kanker, die steeds meer de bestaande chemotherapie gaan vervangen. Prof. Van Zoelen gaat in zijn afscheidsrede in op de werking van deze nieuwe medicijnen. Ook bespreekt hij het verschijnsel dat niet alle cellen in een populatie identiek reageren als zij behandeld worden met groeistimulerende eiwithormonen. Dit heeft geleid tot een model waarbij kansprocessen bepalend zijn voor de ontwikkeling en het herstelvermogen van multicellulaire organismen.

Biografie
Joop van Zoelen, hoogleraar celbiologie, richtte zijn onderzoek vooral op de groeifactoren die de celspecialisatie beïnvloeden, ook in embryonale ontwikkeling en ziektes. Hij was hoofd van het afdeling Celbiologie en toegepaste biologie en coördinator van de onderwijsprogramma’s van de studie Molecular Life Sciences aan de Radboud Universiteit. Hij is lid van de Gezondheidsraad en de Dutch Biology Council.

 << back to all events