5th anniversary conference IQ healthcare: 14 October

Seminar _icon DB

(Only available in Dutch)

Beter voor de patiënt, goed voor de samenleving

De huidige zorg staat voor een grote uitdaging: hoe houden we de zorg betaalbaar terwijl we goede en persoonsgerichte zorg willen leveren? Zorgverleners moeten aantonen dat zij kwaliteit leveren en kosten verlagen. Dat vraagt om een gestandaardiseerde aanpak voor groepen patiënten, die meetbaar effectief is en geen extra beslag legt op het zorgbudget. Tegelijk willen zorgverleners persoonsgerichte zorg leveren, waarbij de ambitie juist is om zorg meer af te stemmen op de specifieke kenmerken van de ziekte bij individuele patiënten en hun persoonlijke wensen, voorkeuren en waarden. Patiënt-gerapporteerde uitkomstmetingen (PROMs) kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. De mogelijkheden om zorg persoonsgericht te maken worden ondersteund door toenemende genetische kennis en biomarkers van ziekten, waaruit nieuwe medicijnen en technologieën ontstaan die gezondheidszorg op maat mogelijk maken. Die nieuwe ontwikkelingen dreigen echter wel heel duur te worden en leggen druk op de betaalbaarheid van de zorg.
 
Hoe kunnen zorgverleners persoonsgerichte zorg leveren in dat spanningsveld en hoe kunnen we bouwen aan de wetenschappelijke kennis die persoonsgerichte zorg ondersteunt? Deze vragen staan centraal tijdens de lustrumconferentie van IQ healthcare op 14 oktober 2016 in de Vereeniging in Nijmegen in samenwerking met  zorgverzekeraar VGZ. Het Radboudumc en VGZ zijn een kwaliteitsalliantie aangegaan om samen te werken aan betere en meer betaalbare zorg in Nederland. Het interactieve programma is gericht op praktijkvoorbeelden en evalueert wetenschappelijke kennis om daar een nieuw licht op te werpen.

Programma & Registratie


<< back to overview news items