Bessensap 2015

Logo NWO

Note: the NWO Bessensap event and information is in Dutch only. Proposals in English are welcome.

On Friday, June the 12th 2015 the Dutch Organisation for Scientific Research (NWO) and the Association for Journalism of Science and Communication Netherlands (VWN) in The Hague organizes the event Bessensap. This event brings together some 400 journalists and researchers under the motto "science meets the press".  

Your proposal:
A presentation Bessensap takes 15 minutes, then there is 5 minutes for questions from the audience and discussion. Proposals for presentations can be submitted by email (before February 24th 2015). All the scientists in the Netherlands are invited to respond. 

More information NWO website: link

Information in Dutch:
Op vrijdag 12 juni 2015 organiseert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk  onderzoek (NWO) samen met de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en -communicatie Nederland (VWN) in Den Haag het evenement Bessensap. Dit evenement brengt jaarlijks zo'n 400 journalisten, voorlichters en onderzoekers bij elkaar, onder het motto 'wetenschap ontmoet pers'. Aan het eind van de dag is de bekendmaking van de NWO-Spinozapremies.

Het programma van Bessensap bestaat uit verschillende onderdelen en biedt journalisten en wetenschappers volop inspiratie. Wetenschappers presenteren nieuwswaardige onderzoeksresultaten, ontdekkingen, oplossingen, vragen en ideeën. Een journalistenpanel geeft wetenschappers en collega's een 'kijkje in de keuken', er zijn workshops voor onderzoekers, diverse debatten over wetenschapscommunicatie en een bekende keynote spreker.

Presenteren op Bessensap?
Om het inhoudelijke programma vorm te geven zoekt NWO wetenschappers die graag een presentatie over hun eigen onderzoek willen geven aan een groot publiek van wetenschapsjournalisten, -communicatoren en geïnteresseerden. Ze denken hierbij aan onderzoekers die hun sporen in de wetenschap inmiddels verdiend hebben en met verve en gezag over hun vakgebied kunnen vertellen. Maar jonge onderzoekstalenten die veelbelovend onderzoek doen zijn ook van harte welkom. Het is de bedoeling dat de presentaties een actuele, nieuwswaardige en mediagenieke insteek hebben. Denk bijvoorbeeld aan een recent of binnenkort te verwachten resultaat, een nieuw inzicht of een nieuwe onderzoeksrichting. Ook zoeken ze enkele sprekers die graag een wat bredere update over hun vakgebied willen verzorgen.

Voorstel indienen
Een presentatie op Bessensap duurt 15 minuten, daarna is er 5 minuten voor vragen uit de zaal en discussie. Voorstellen voor presentaties kunnen per mail ingediend worden tot dinsdag 24 februari 2015. Alle wetenschappers in Nederland zijn uitgenodigd om te reageren.

Hulp binnen het Radboudumc
Als je een voorstel in gaat dienen bij NWO, laat het dan even weten aan een van de wetenschapsvoorlichters (Pieter Lomans, Anne van Kessel en Marcel Wortel) van het Radboudumc. Zij kunnen je helpen met je presentatie als je dat wilt en van andere tips voorzien: link

More information Please check for an update on the latest info: link

 


<< back to overview news items