Call ZonMw Doelmatigheidsonderzoek Open Round 2016

ZonMW logo

Binnen het ZonMw programma DoelmatigheidsOnderzoek is een open subsidieronde voor projectideeën opengesteld voor drie typen onderzoek, waarbij prioriteit gegeven wordt aan onderzoek dat leidt tot kostenbesparing (hogere of gelijke gezondheidseffecten tegen lagere kosten).

Onderzoekers worden uitgenodigd om samen met de relevante actoren (disciplines uit praktijk en/of beleid en ook een patiëntenorganisatie) een aanvraag in te dienen voor:

Onderzoek naar nieuwe, veelbelovende interventies
Onderzoek naar bestaande reeds toegepaste interventies
Onderzoek naar 'breed ingeburgerde' mogelijk ineffectieve standaardzorg

Het programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) draagt bij aan de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. DO financiert onderzoek dat kennis oplevert over de doelmatigheid (weging van effecten van een interventie in relatie tot kosten). DO stimuleert hiermee dat innovatieve interventies wetenschappelijk onderbouwd een weg vinden naar de praktijk en het gebruik van bewezen ondoelmatige interventies wordt ontmoedigd.

In de huidige call wordt extra aandacht gevraagd voor het onderbouwen dat het gekozen onderzoekdesign aansluit bij de vraagstelling en de haalbaarheid.

Meer informatie
Presentatie ZonMw informatiebijeenkomst
ZonMw website DoelmatigheidsOnderzoek


<< back to overview news items