Junior Researcher Project Sint Maartenskliniek and Radboudumc

Graduation _icon DB

Radboud university medical center (Radboudumc) and St. Maartenskliniek start a regional PhD fund. Both institutions have one PhD candidate place available for conducting joint scientific research. A duo of a St. Maartenskliniek researcher and a Radboudumc researcher can submit an application to the fund. 

The first deadline for submitting a proposal is February 15, 2017. 

Places are allocated on the basis of sound project proposal following the themes and research focus of Radboudumc and St. Maartenskliniek, respectively.

 

Conditions:

 • Applications are submitted by a duo of one St. Maarkenskliniek and one Radboudumc researcher.
 • The Radboudumc researcher is a (j) PI and affiliated to one of the 18 research themes. The subject of the request is in line with this theme. For verification the application form is signed by relevant theme leader.
 • All applicants have the PhD degree.
 • A standard form is used for the application.
 • Applications will be reviewed and prioritized by an equivalent representation of the research institutes of the Radboudumc and the Science Committee St. Maartenskliniek.
 • The PhD candidates are employed by St. Maartenskliniek. Working space at Radboudumc is available for half of the working time.
 • The candidate is required to submit a Training and Supervision Plan.
 • The graduation takes place at the Radboud University. 

Application form

Full description in DUTCH:

Het Radboudumc en de Sint Maartenskliniek zijn in november 2016 gestart met een regionaal promotiefonds. Hiermee maken beide instellingen een promotieplaats mogelijk voor het doen van gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek. Een duo van een Sint Maartenskliniek-onderzoeker en een Radboudumc-onderzoeker kan een aanvraag indienen bij het fonds.

De junior onderzoekerplaats wordt toegewezen op basis van een goed omschreven projectvoorstel in aansluiting op de inhoudelijke thema’s en onderzoekfocus van Radboudumc resp. Sint Maartenskliniek waarbij onderlinge competitie, beoordeling door de partners en inbreng vanuit de Radboudumc-onderzoekinstituten borg staan voor de kwaliteit.

De deadline voor het indienen van een voorstel is 15 februari 2017. Het aanvraagformulier is als bijlage meegezonden.

Voorwaarden:

 1. Aanvragen worden ingediend door duo’s van één Sint Maartenskliniek- en één Radboudumc-onderzoeker. Men kan hierbij gebruikmaken van eigen relaties en/of bij de Sint Maartenskliniek: ondersteuning inroepen van de afdeling Research.
 2. De Radboudumc-onderzoeker is een (junior) Principal Investigator (peildatum 1-1-2017) en aangesloten bij één van de 18 onderzoekthema’s. Het onderwerp van de aanvraag sluit aan bij dit thema. Ter verificatie is het aanvraagformulier ondertekend door desbetreffende themaleider.
 3. Beide aanvragers zijn gepromoveerd. Een aanvrager mag per ronde één project indienen.
 4. Voor de aanvraag wordt het standaardformulier gebruikt (zie bijlage).
 5. De aanvragen worden beoordeeld en geprioriteerd door een gelijkwaardige vertegenwoordiging van de onderzoekinstituten van het Radboudumc en de medisch specialismen van de Sint Maartenskliniek.
 6. De promovendus komt in dienst bij de Sint Maartenskliniek. Bij het Radboudumc is voor de helft van de werktijd een werkplek beschikbaar.
 7. De promovendus is verplicht tijdig een Training and Supervision Plan in te dienen bij één van Graduate Scholen van het Radboudumc (RIHS, RIMLS of DCN).
 8. De promotie vindt plaats bij de Radboud Universiteit.

Aanvragen mogen zowel in het Nederlands of in het Engels worden ingediend.

Tijdsplanning:

Indiening deadline: 15 februari 2017, 12u
Aanvragers ontvangen de beoordelingen: Eind maart 2017
Indiening weerwoord: Half april 2017
Besluit: Mei 2017

Heb je nog vragen?

Bij vragen, neem contact op met Afdeling Research Sint Maartenskliniek, via secretariaat.research@Maartenskliniek.nl  (024-3659140) of in het Radboudumc met Dagmar Eleveld via dagmar.eleveld-trancikova@radboudumc.nl , tel. 92610.

Application form


<< back to overview news items