Large grant to learn from the Dutch-Radboud approach

Hub Wollersheim.png

(Dutch only)

Hub Wollersheim van IQ healthcare ontvangt 1,1 miljoen dollar subsidie van de Robbert Wood Johnson Foundation om de VS van de Nederlandse gezondheidszorg te laten leren. ‘Het is de eerste keer dat die over de grenzen kijkt en met een ander instituut samenwerkt.’

Hoe komt het dat 96 procent van de patiënten in de huisartsenpraktijk wordt afgehandeld? Of: wat kun je leren van de sociale zorg in Nederland zodat meer mensen zich thuis kunnen redden? Om dát en meer te onderzoeken gaat Hub met een team Radboudumc’ers best-practices opsporen en delen. Specifieker: in het project RHeLaunCh (Reframing Healthcare through the Lens of Coproduction) gaan zij onderzoeken hoe verschillen in de organisatie van de Nederlandse en Amerikaanse gezondheidszorg invloed hebben op kosten en ziekte-uitkomsten van patiënten met chronische ziektebeelden.

Verbijsterd
Hub: ‘De foundation is de grootste geldschieter voor onderzoek naar zorg in de VS. Het is de eerste keer dat die over de grenzen kijkt en met een ander instituut gaat samenwerken.’
Een afvaardiging was eerder in Nederland en was volgens Hub verbijsterd over de zorg in Nederland en in het Radboudumc, de Dutch-Radboud approach. ‘Ze willen weten welke elementen het verschil met de VS verklaren. Daar zijn de zorgkosten nu zeventien procent van het bruto nationaal product. Hier is dat – hoewel het stijgt – nog altijd fors lager, dertien procent. Mijn hypothese is dat dit onder meer komt omdat wij een socialere inborst hebben en de zorg beter organiseren.’

Regio-onderzoek
De organisatie van zorg in de regio Nijmegen wordt nader onderzocht: wat verklaart de grotere efficiency in vergelijking met de VS? Hub: ‘Denk aan beeldbellen met patiënten. Of dat wij steeds meer streven naar een situatie van zelfredzaamheid, zodat patiënten geen duur ziekenhuis bezoeken. Dat bijvoorbeeld patiënten met hartfalen thuis dagelijks hun gewicht wegen, bij een meer dan normale toename gaat er een alarm af bij de huisarts die nauw samenwerkt met de cardioloog. Ook gaan we twee regio’s vergelijken: hier rond Nijmegen, ten opzicht van een vergelijkbare regio rond Minneapolis.'

Om de medische en sociale zorgbehoefte en het aanbod in kaart te brengen, werkt het team samen met onderzoekers van de Universiteiten van Chicago, Minnesota, Yale en Dartmouth gedurende een periode van drie jaar.


<< back to overview news items