Public lecture free: Customized kidney

RIMLS-nieropmaat -poster

Kidney damage is irreversible. Every fraction kidney  function that someone loses, never comes back. Kidney damage also brings a lot  of uncertainty because the chance of further deterioration is great. As a  consequence: kidney failure. But suppose that recovery is possible? That would  be a huge breakthrough. Regenerative medicine is the science which investigates  how we can take advantage of the natural ability of the body to repair damaged  tissues. In an evening hosted by Astrid Joosten,  we'll take you to the new frontiers of the kidney research. View demonstrations  of the virtual kidney lab and follow interesting lectures and an interactive  panel discussion. For full programme and free registration go to www.nieropmaat.nl (NB evening will be hosted in Dutch).

(NL) Publieksavond:  Nier op Maat
Nierschade  is nu nog onomkeerbaar. Elke procent nierfunctie die iemand verliest, komt
nooit meer terug. Nierschade brengt ook veel onzekerheid, want de kans op achteruitgang is groot. Met als gevolg: nierfalen. Maar stel dat herstel wél  mogelijk is? Dat zou een enorme doorbraak zijn. Regeneratieve geneeskunde is de  wetenschap die onderzoekt hoe we optimaal kunnen profiteren van het natuurlijke  vermogen van het lichaam om beschadigde weefsels zelf te laten herstellen. Laat  u onder leiding van Astrid Joosten een hele avond meenemen naar de nieuwe grenzen van het  nieronderzoek. Bekijk de demonstraties van het virtueel nierlab en volg  interessante lezingen en een interactieve paneldiscussie. Voor  meer informatie www.nieropmaat.nl.


<< back to overview news items