The patients’ voice in research?

RRR Nieuw 2015

"The patients’ voice in research? Listen to patients first, research later". The patients’ perspective in health services research will be the central theme during the Radboud Research Round of the theme Healthcare improvement science on 26 November. Two patients and a researcher will share their experiences.

Patients, healthcare professionals and researchers are invited to attend this meeting!

Please note that the complete program will be in Dutch.

 

 

Information in Dutch:

Wat vinden patiënten belangrijk in de zorg en het zorgonderzoek? En hoe kan je ervoor zorgen dat onderzoek aansluit bij wat voor patiënten belangrijk is? Drie sprekers met ervaring en kennis van zaken zullen op deze vragen ingaan tijdens de Radboud Research Round van het thema Healthcare improvement science op 26 november.

Paul Goderis, oud‐zorgbestuurder, vertelt vanuit zijn perspectief als patiënt met kanker over zorgervaringen en wat dat betekent voor onderzoek. Vervolgens geven wij het woord aan Anne‐Floor Scholvinck (onderzoeker bij de VU) en een lid van de patiënt‐adviescommisie van het KWF, die ons zullen vertellen hoe het patiëntenperspectief wordt meegenomen bij het toekennen van onderzoeksgeld. Uiteraard is er ruim mogelijkheid tot discussie met de gasten en met elkaar. Patiënten, professionals en onderzoekers zijn welkom!


<< back to overview news items